Kto sme? – Spotrebiteľské Centrum n.o.

[av_section color=’main_color‘ custom_bg=’#bdc0cf‘ src=’//neopravneny-odber.sk/wp-content/uploads/2015/07/03.png‘ attachment=’602′ attachment_size=’full‘ attach=’scroll‘ position=’center center‘ repeat=’stretch‘ video=“ video_ratio=’16:9′ min_height=’custom‘ min_height_px=’300′ padding=’default‘ shadow=’no-shadow‘ bottom_border=’no-border-styling‘ id=“]
[av_heading tag=’h1′ padding=’25‘ heading=‘Spotrebiteľské Centrum‘ color=’custom-color-heading‘ style=’blockquote modern-quote‘ custom_font=’#ffffff‘ size=’60‘ subheading_active=’subheading_below‘ subheading_size=’18‘ custom_class=“]
Hájime záujmy & chránime práva spotrebiteľov
[/av_heading]

[av_button label=’Navštívte našu stránku www.s-c.sk‘ link=’manually,//spotrebitelskecentrum.sk‘ link_target=’_blank‘ size=’medium‘ position=’left‘ icon_select=’yes‘ icon=’ue821′ font=’entypo-fontello‘ color=’theme-color‘ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff‘]
[/av_section]

[av_section color=’main_color‘ custom_bg=“ src=“ attachment=“ attachment_size=“ attach=’scroll‘ position=’bottom right‘ repeat=’no-repeat‘ video=“ video_ratio=’16:9′ min_height=“ min_height_px=’500px‘ padding=’default‘ shadow=’no-border-styling‘ bottom_border=’border-extra-arrow-down‘ id=“]
[av_one_full first]

[av_heading tag=’h2′ padding=’20‘ heading=’V krátkosti o Spotrebiteľskom Centre‚ color=“ style=’blockquote modern-quote‘ custom_font=’#ffffff‘ size=“ subheading_active=’subheading_below‘ subheading_size=’15‘ custom_class=“]
www.spotrebitelskecentrum.sk
[/av_heading]

[av_textblock size=’15‘ font_color=“ color=“]

AKO ZO SAMOTNÉHO NÁZVU ORGANIZÁCIE VYPLÝVA SPOTREBITEĽSKÉ CENTRUM JE, NEZISKOVOU, MIMOVLÁDNOU, NESTRANNOU A NEPOLITICKOU ORGANIZÁCIOU, KTORÁ POSKYTUJE VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY OBČANOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA CELOM JEJ ÚZEMÍ V OBLASTI OCHRANY A VYMOŽITEĽNOSTI PRÁV SPOTREBITEĽOV.

Spotrebiteľské Centrum plní úlohy štátu pri napĺňaní Európskej politiky na ochranu zdravia a kolektívnych práv spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Pôsobíme taktiež pri výchove spotrebiteľov, neformálnom vzdelávaní, riešení spotrebiteľských sporov a sťažností, podávame podnety orgánom verejnej správy v zmysle zákona č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Vytvárame čestné trhové podmienky pre spotrebiteľov na finančnom trhu v zmysle Európskej koncepcie SALIS.

Podieľame sa na tvorbe a kontrole štátnej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľa, so súhlasom spotrebiteľa sprostredkuje riešenie sporov pri vybavovaní reklamácií a sťažností, ako aj monitorujeme spotrebiteľské ceny a dodržiavanie zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Poskytujeme komplexnú poradenskú činnosť pri poškodení zdravia a náhrady škody za bolesť a zníženie spoločenského uplatnenia v zmysle zák.č. 437/2004 Z.z

[/av_textblock]

[/av_one_full]
[/av_section]

[av_section color=’main_color‘ custom_bg=“ src=“ attachment=“ attachment_size=“ attach=’scroll‘ position=’top left‘ repeat=’no-repeat‘ video=“ video_ratio=’16:9′ min_height=“ min_height_px=’500px‘ padding=’large‘ shadow=’no-border-styling‘ bottom_border=’no-border-styling‘ id=“]

[av_one_full first]

[av_heading tag=’h2′ padding=’20‘ heading=’Filozofia a činnosť‚ color=“ style=’blockquote modern-quote‘ custom_font=’#ffffff‘ size=“ subheading_active=’subheading_below‘ subheading_size=’15‘ custom_class=“]
Čo by ste o nás mali vedieť
[/av_heading]

[av_textblock size=’15‘ font_color=“ color=“]
Usilujeme sa o to aby bola naša krajina zdravým a bezpečným miestom, kde sú chránené potreby a oprávnené záujmy spotrebiteľov. Uvedomujeme si, že nedokážeme zabezpečiť nulové riziko pri spotrebiteľských kontraktoch práve preto vynakladáme všetko úsilie na elimináciu možných rizík.
[/av_textblock]

[/av_one_full][/av_section][av_section color=’main_color‘ custom_bg=“ src=“ attachment=“ attachment_size=“ attach=’scroll‘ position=’top left‘ repeat=’no-repeat‘ video=“ video_ratio=’16:9′ min_height=“ min_height_px=’500px‘ padding=’large‘ shadow=’no-border-styling‘ bottom_border=’no-border-styling‘ id=“]

[av_one_full first]

[av_heading tag=’h2′ padding=’20‘ heading=’V energitike robíme‘ color=“ style=’blockquote modern-quote‘ custom_font=’#ffffff‘ size=“ subheading_active=’subheading_below‘ subheading_size=’15‘ custom_class=“]
V čom všetkom Vám pomôžeme
[/av_heading]

[av_textblock size=’15‘ font_color=“ color=“]
Spotrebiteľom, ich združeniam prostredníctvom bytových správcov alebo právnickým osobám v oblasti energetiky poskytujeme bezplatné poradenstvo*, zastupovanie pri uzavieraní mimosúdnych dohôd ale aj v súdnych sporoch.

V závislosti od stavu Vášho sporu, jeho rozsahu ale aj možností jeho riešenia Vám pripravíme odporúčania, vďaka ktorým budete vedieť spor s distribútorom či dodávateľom energií ustáť. V tom najhoršom prípade – v súdnom spore – použijeme silné kalibre, aby sme Vaše práva obhájili.

*bezplatné právne poradenstvo vykonávame elektronicky, telefonicky alebo prostredníctvom online poradne.
[/av_textblock]

[/av_one_full][/av_section][av_section color=’main_color‘ custom_bg=“ src=“ attachment=“ attachment_size=“ attach=’scroll‘ position=’top left‘ repeat=’no-repeat‘ video=“ video_ratio=’16:9′ min_height=“ min_height_px=’500px‘ padding=’large‘ shadow=’no-border-styling‘ bottom_border=’no-border-styling‘ id=“]
[av_image src=’//neopravneny-odber.sk/wp-content/uploads/2014/07/SC_spotrebitelske-centrum_online-pravna-poradna_banner_728x90_neopravneny-odber-energii-vody-elektriny-plynu.png‘ attachment=’520′ attachment_size=’full‘ align=’center‘ animation=’no-animation‘ link=’manually,//spotrebitelska-poradna.sk‘ target=’_blank‘ styling=“ caption=“ font_size=“ appearance=“][/av_image]

[av_hr class=’invisible‘ height=’10‘ shadow=’no-shadow‘ position=’center‘ custom_border=’av-border-thin‘ custom_width=’50px‘ custom_border_color=“ custom_margin_top=’30px‘ custom_margin_bottom=’30px‘ icon_select=’yes‘ custom_icon_color=“ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello‘]
[/av_section]

Potrebujem pomoc