Poskytujeme právne riešenia a zastupujeme občanov, ktorí boli bezdôvodne obvinení z neoprávneného odberu energií


Ako postupujeme?

S odboronou starostlivosťou a ohľadom na osobitosti jednotlivých prípadov si vyberáme klientov, ktorých bude Spotrebiteľské Centrum zastupovať. Ak predpokladáme, neúspech v súdnom spore povieme Vám to narovinu.

Bezplatne Vám poradíme a odporučíme možnosti riešenia problému súvisiaceho s dodávkou alebo distribúciou energií. Najčastejšie však radíme občanom obvineným z neoprávneného odberu zemného plynu.
Vlastníka odberného miesta na ktorom bol zdokumentovený neoprávnený odber zemného plynu zastúpime v konaní pred Slovenskou obchodnou inšpekciou, ogránmi činnými v trestnom konaní
Podnikneme právne kroky k tomu, aby Vás plynári nemohli odpojiť od dodávky plynu a následne po podaní žaloby o náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom Vás budeme v priebehu celého súdneho konania zastupovať

O Spotrebiteľskom Centre

Hájime ekonomické záujmy a chránime práva spotrebiteľov.

2012 - 2018

Spotrebiteľov pred praktikami distribučnej spoločnosti plynu chránime už 6 rokov.

Z ROZHODNUTÍ SÚDOV

  • Povinnosť nahradiť škodu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu.

    Okresný súd Patrizanske
  • Poškodená plomba merača, neznamená automaticky vznik škody.

    Okresný súd Prešov
  • Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenému subjektu automaticky.

    Okresný súd Partizánske
Potrebujem pomoc