Nie každý zásah do meradlá môže spôsobiť škodu na odbere energii

Potrebujem pomoc