Plyn odoberal nájomca. Platiť zaň mal vlastník nehnuteľnosti

Potrebujem pomoc