Viac ako šesť rokov deň čo deň

Chránime práva a záujmy občanov, ktorým korporácie a veľké spoločnosti radi ukazujú "široké ramená".
Ozaj, počuli ste už túto vetu: Máme dobrých právnikov, čo Vy?

Veľkí si dovoľujú, pretože mnohí sa nevedia a boja brániť...


Právne poradenstvo

Skúsení právnici Spotrebiteľského Centra sú pripravený Vám kedykoľvek bezplatne poradiť a odporučiť možnosti riešenia problému s neoprávneným "čiernym" odberom elektriny i plynu.


Právne zastupovanie v súdnom spore

Od doručenia platobného rozkazu až po právoplatne súdne rozhodnutie Vás budeme zastupovať v konaní pred súdom. Tak máte istotu toho, že vždy keď niečo budete potrebovať sa máte na koho obrátiť.


Energetické poradenstvo

Taktiež bezplatne, Vám poradíme ako ušetriť na energiách zákonnými spôsobmi bez nutnosti "čierneho" odberu.
Odporučíme Vám tie najlepšie postupy zníženia spotreby energií.


Zastupovanie pred SOI a políciou

Poznáme praktiky i argumenty distribučnej spoločnosti, preto Vás nenecháme samých ani v správnych konaniach pred políciou či Slovenskou obchodnou inšpekciou.


Zabezpečenie dodávky plynu

Spotrebiteľov, ktorí požiadajú o zastupovanie Spotrebiteľské Centrum chránime pred začatím súdneho konania najmä tým, že distribučnej spoločnosti obmedzíme možnosť odpojiť Vašu domácnosť od dodávok plynu.

Spotrebiteľské Centrum chráni ekonomické záujmy a práva slovenských spotrebiteľov od roku 2012.

Prvý súdny spor ohľadom neoprávneného odberu zemného plynu sme začali riešiť v roku 2012 a trval dva roky do právoplatného skončenia vo veci. Od toho času máme za sebou desiatky ukončených súdnych sporov v prospech nami zastupovaných spotrebiteľov sú vizitkou našej dlhoročnej práce a skúseností v problematike neoprávnených odberov elektriny či plynu.

Klientov si precízne vyberáme a skúmame osobitosti každého jedného prípadu. Jedine tak môžeme mať istotu, že zastupovaný klient spotrebu energií "nestáčal" ani iným spôsobom nemanipuloval s meračom spotreby. Nami zastupovaným spotrebiteľom tak poskytujeme nielen právne riešenia vzniknutej situácie ale i podporu pri zvládnutí neraz náročných situácií.

Viac o tom čo všetko robíme a aké prípady riešime si môžete prečítať na stráne www.spotrebitelskecentrum.sk.

Potrebujem pomoc