Krajský súd Trnava

10.07.2014

Nie každý zásah do meradlá môže spôsobiť škodu na odbere energii

Vznik škody nemožno vyvodzovať z každého poškodenia plomby meradla (a povinnosť nahradiť škodu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za poškodenie plomby), ale iba zo […]
11.07.2015

Neoprávnený odber vs. Dobré mravy

Zodpovednosť za neoprávnený odber zemného plynu podľa zákon 656/2004 Z.z. je objektívna.
Potrebujem pomoc