Neoprávnený odber plynu

10.07.2014

Nie každý zásah do meradlá môže spôsobiť škodu na odbere energii

Vznik škody nemožno vyvodzovať z každého poškodenia plomby meradla (a povinnosť nahradiť škodu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za poškodenie plomby), ale iba zo […]
07.10.2014

Za neoprávnený odber plynu subjektívna zodpovednosť, navrhujú poslanci

Opoziční poslanci v návrhu upozorňujú na to, že v praxi čoraz častejšie dochádza k poškodeniu zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii s meradlom, takzvanej plomby. Bratislava 3. októbra […]
11.07.2015

Neoprávnený odber vs. Dobré mravy

Zodpovednosť za neoprávnený odber zemného plynu podľa zákon 656/2004 Z.z. je objektívna.
07.08.2015

Povinnosť nahradiť škodu podľa názoru súdu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu.

Sudkyňa Okresného súdu v Topolčanoch, podľa môjho názoru správne posúdila a oddelila zákonom o energetike uznanú náhradu škody distribútorovi v prípade ak sa jedná o poškodenie […]
Potrebujem pomoc