zodpovednosť

07.10.2014

Za neoprávnený odber plynu subjektívna zodpovednosť, navrhujú poslanci

Opoziční poslanci v návrhu upozorňujú na to, že v praxi čoraz častejšie dochádza k poškodeniu zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii s meradlom, takzvanej plomby. Bratislava 3. októbra […]
07.08.2015

Povinnosť nahradiť škodu podľa názoru súdu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu.

Sudkyňa Okresného súdu v Topolčanoch, podľa môjho názoru správne posúdila a oddelila zákonom o energetike uznanú náhradu škody distribútorovi v prípade ak sa jedná o poškodenie […]
Potrebujem pomoc