Výsledky našej práce

23.07.2018
grumpy+old+ma

Plyn odoberal nájomca. Platiť zaň mal vlastník nehnuteľnosti

Ján zdedil nehnuteľnosť, v meste kde nežije a keďže ju nemal ako inak využívať rozhodol sa ju prenajať. V roku 2008 podpísal s nájomcom zmluvu o […]
20.11.2015

Alternatívny dodávateľ energií Europe Easy Energy na Slovensku končí

Firma Europe Easy Energy dodávala na Slovensku elektrinu a plyn pre zhruba tisíc zákazníkov. Týchto zákazníkov teraz prevezme ďalší alternatívny dodávateľ energií, spoločnosť Slovakia Energy. Na […]
07.09.2015

Za neoprávnený odber väzenie

Ak sa rozhodnete odoberať elektrinu, vodu či plyn "na čierno" možete sa dostať do väzenia.
19.08.2015

Lepšie odoberať elektrinu načierno ako za ňu neplatiť?

Lepšie odoberať elektrinu načierno ako za ňu neplatiť? To je otázka
07.08.2015

Povinnosť nahradiť škodu podľa názoru súdu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu.

Sudkyňa Okresného súdu v Topolčanoch, podľa môjho názoru správne posúdila a oddelila zákonom o energetike uznanú náhradu škody distribútorovi v prípade ak sa jedná o poškodenie […]
11.07.2015

Neoprávnený odber vs. Dobré mravy

Zodpovednosť za neoprávnený odber zemného plynu podľa zákon 656/2004 Z.z. je objektívna.
07.10.2014

Za neoprávnený odber plynu subjektívna zodpovednosť, navrhujú poslanci

Opoziční poslanci v návrhu upozorňujú na to, že v praxi čoraz častejšie dochádza k poškodeniu zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii s meradlom, takzvanej plomby. Bratislava 3. októbra […]
10.07.2014

Nie každý zásah do meradlá môže spôsobiť škodu na odbere energii

Vznik škody nemožno vyvodzovať z každého poškodenia plomby meradla (a povinnosť nahradiť škodu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za poškodenie plomby), ale iba zo […]
29.11.2011

Druh zodpovednosti odberateľa energie

Z hľadiska posúdenia druhu zodpovednosti odberateľa plynu za škodu spôsobenú dodávateľovi plynu neoprávneným odberom podľa § 30 ods. 3 Zákona o energetike treba dôsledne rozlišovať, od […]
Potrebujem pomoc